Verzoek van het lid Kröger om een reactie van de minister te vragen n.a.v. het NOS-artikel over het pulsvisserijonderzoek t.b.v. AO Visserij

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 25 maart 2018. Verzoek van het lid Kröger om een reactie van de minister n.a.v. het NOS-artikel over het pulsvisserijonderzoek t.b.v. AO Visserij - 2018Z05317

Besluit: Het voorstel om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te verzoeken voorafgaand aan het AO Visserij een uitgebreide reactie op het NOS-artikel ‘Hoe Nederland het pulskorfverbod over zichzelf afriep’ te sturen, is niet aangenomen.
Noot: De volgende fracties gereageerd: SP, PvdA en PvdD.