Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 maart 2018

Gepubliceerd: 29 maart 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2018A01177
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc6460cd-54eb-4e01-9bce-1de3c6ff7a19&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20d.d.%2029%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 21 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuHa-OS 2018 - 2018Z03150

Besluit: De commissiestaf werkt de drie door de commissie aangewezen voorkeursonderwerpen nader uit ter vaststelling in de volgende procedurevergadering. In die vergadering kunnen leden zich dan ook aanmelden als 'trekker' voor een van de onderwerpen.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34775-XVII-51

Besluit: Betrokken bij opstelling Jaarplan 2018.