Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 20 maart 2018

Gepubliceerd: 20 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A01124
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c5694ae2-a010-45d6-9d0a-494b8b7d6a41&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20voor%20verplaatsen%20AO%20Opvang%2C%20terugkeer%20en%20vreemdelingenbewaring%20op%2020%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek voor verplaatsen AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 20 maart 2018. Verzoek voor verplaatsen AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring - 2018Z05021

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.