Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 14 maart 2018

Gepubliceerd: 14 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A01000
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc2b1067-1eb4-45b3-a87e-dab3c55ca0f5&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20BIZA%20-%2014%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om brief van minister BZK over bericht dat stemsoftware onveilig is

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 14 maart 2018. Verzoek om brief van minister BZK over bericht dat stemsoftware onveilig is - 2018Z04567

Besluit: Het voorstel van mevrouw Kuiken is aangenomen. De minister van BZK zal om een reactie worden gevraagd inzake het bericht dat stemsoftware onveilig is.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: PvdA, CDA, PvdD, D66, GL, CU, 50PLUS, VVD en SP.De griffier zal bij het departement informeren of de brief die de minister van BZK vandaag aan de Kamer heeft gezonden als antwoord op dit verzoek moet worden beschouwd.