Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 13 maart 2018

Gepubliceerd: 13 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A00978
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f92a8f0b-f649-4f2d-84b7-ef40fa6c25ea&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2013%20maart%202018%20-%20Verzoek%20lid%20Dijksma%20%28PvdA%29%20om%20rappel%20over%20bij%20RvW%20gevraagde%20brief%20over%20het%20bericht%20%27Spoedeiesende%20hulp%20in%20Alkmaar%20op%20omvallen%27%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek lid Dijksma (PvdA) om rappel over bij RvW gevraagde brief over het bericht 'Spoedeiesende hulp in Alkmaar op omvallen'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 13 maart 2018. Verzoek lid Dijksma (PvdA) om rappel over bij RvW gevraagde brief over het bericht 'Spoedeiesende hulp in Alkmaar op omvallen' - 2018Z04379

Besluit: Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) niet gehonoreerd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd op het verzoek van het lid Dijksma: GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Deze fracties steunen het verzoek. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit leidt tot de conclusie dat het verzoek niet is gehonoreerd.