Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 13 maart 2018

Gepubliceerd: 13 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A00973
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=769c71c2-5f29-4b29-8f16-61383a905c99&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2013%20maart%202018%20-%20Verzoek%20mbt%20Algemeen%20Overleg%20Wmo%20%2F%20Mantelzorg%20%2F%20Maatschappelijke%20opvang%20%2F%20Hulpmiddelenbeleid.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek mbt Algemeen Overleg Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, H.J. Post - 12 maart 2018. Verzoek mbt Algemeen Overleg Wmo / Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelenbeleid - 2018Z04347

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het verzoek: ChristenUnie, 50PLUS, VVD, D66, GroenLinks en CDA. De SP-fractie stemt niet in met het verzoek. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd.In de procedurevergadering van morgen wordt gesproken over de verdere planning van het algemeen overleg Maatschappelijk Opvang.