Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Justitie en Veiligheid van donderdag 22 maart 2018

Gepubliceerd: 22 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A009652
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ff8e1156-f8f1-423b-b1a9-07e3d5c9446d&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%20en%20JenV%2022%20mrt.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33997


Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 maart 2018. Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 - 34916

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 april 2018 om 12.00 uur.

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 maart 2018. Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) - 34915

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 april 2018 om 12.00 uur.

Staatsaansprakelijkheid MH17

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 maart 2018. Staatsaansprakelijkheid MH17 - 33997-114

Besluit: Feitelijke vragenronde; inbrengdatum op 12 april 2018 om 12.00 uur.

Behandeling MH17 dossier in de Kamer

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 16 maart 2018. Stafnotitie - Behandeling MH17 dossier in de Kamer - 2018Z04911

Besluit: Het voortouw bij de behandeling van het MH-17 dossier in de Kamer komt te liggen bij de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken als volgcommissie bij alle procedures en activiteiten.