Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 12 maart 2018

Gepubliceerd: 12 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A00955
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ae08a6d8-6ced-4d91-a8f7-7bed9da41367&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26W%20-%20Voorstel%20Van%20Raan%20%28PvdD%29%20Uitstel%20feitelijke%20vragen%20Beleidsdoorlichting%20luchtvaart%2012%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Van Raan (PvdD) week uitstel feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 12 maart 2018. Voorstel Van Raan (PvdD) week uitstel feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - 2018Z04271

Besluit: Er is een meerderheid voor het voorstel. Dit betekent dat de inbreng voor het stellen van feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart wordt verschoven naar maandag 19 maart a.s. om 12.00 uur.
Noot: De fracties van het CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en 50PLUS hebben ingestemd met het voorstel; van de overige fracties is geen reactie ontvangen.