Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 9 maart 2018

Gepubliceerd: 9 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A00922
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=28577978-3816-45e9-9d97-7e293c09f6ab&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20J%26V%20d.d.%209%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om brief staatssecretaris J&V inzake berichtgeving 'Migratie bij grens stoppen'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 8 maart 2018. Verzoek om brief staatssecretaris J&V inzake berichtgeving 'Migratie bij grens stoppen' - 2018Z04143

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de in het bericht 'Migrant bij grens stoppen' (Telegraaf, 8 maart 2018) aangekondigde brief van de staatssecretaris aan de Europese Commissie per ommegaande naar de Kamer te sturen.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en SGP.