Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 7 maart 2018

Gepubliceerd: 7 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A00852
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b572a1cb-a72f-4f41-b7c0-4787c89bd9d8&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20verplaatsen%20algemeen%20overleg%20over%20justiti%C3%ABle%20jeugd%20op%20donderdag%2015%20maart%202018%20op%207%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek verplaatsen algemeen overleg over justitiële jeugd op donderdag 15 maart 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 6 maart 2018. Verzoek verplaatsen algemeen overleg over justitiële jeugd op donderdag 15 maart 2018 - 2018Z03832

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek.
Noot: De volgende fractie hebben ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, PvdA en DENK.