Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 1 maart 2018

Gepubliceerd: 1 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A00779
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5c923f50-bdd8-4fea-a121-1f972359b9de&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%3A%20feitelijke%20vragen%20MER-actualisatie%20Lelystad%20Airport%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Kröger (GL) feitelijke vragen MER-actualisatie Lelystad Airport

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 27 februari 2018. Voorstel Kröger (GL) feitelijke vragen MER-actualisatie Lelystad Airport - 2018Z03486

Besluit: De fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, CU, PvdD, SGP hebben ingestemd met het voorstel. Tot dinsdag 6 maart a.s. 12.00 uur hebben de fracties de gelegenheid om feitelijke vragen in te dienen over de MER-actualisatie Lelystad Airport.