Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 28 februari 2018

Gepubliceerd: 1 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A00773
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=61018c87-7f78-47bc-8255-93a57007ff03&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2028%20februari%202018%3A%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Wenselijkheid omzetten AO ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (12 en 13 maart) in een SO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 februari 2018. Wenselijkheid omzetten AO ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (12 en 13 maart) in een SO - 2018Z03458

Besluit: Op de e-mailprocedure hebben de fracties van het CDA en de SP afwijzend gereageerd. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.Daarmee is het voorstel tot omzetting in een SO niet aangenomen. Het algemeen overleg d.d. 7 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (op 12 en 13 maart 2018) zal derhalve gewoon doorgang vinden.