Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 28 februari 2018

Gepubliceerd: 28 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2018A00770
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=168fa6cd-b480-4878-ae6b-708098f8ae7d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26W%20-%20Reactie%20uitzending%20EenVandaag%20%2828%20februari%202018%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek Dik-Faber (CU) om reactie Uitzending EenVandaag gevolgen zwerfafval veehouderij

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 26 februari 2018. Verzoek Dik-Faber (CU) om reactie Uitzending EenVandaag gevolgen zwerfafval veehouderij - 2018Z03440

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op de uitzending van EenVandaag d.d. 26 februari 2018 over de gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij.