Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 28 februari 2018

Gepubliceerd: 1 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A00767
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=882d5a7c-ea9f-4c99-91de-74410efabf2b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZK%2028%2F02%20-%20Toevoegen%20brief%20Kabinetsinzet%20Klimaatakkoord%20aan%20plenair%20debat%20over%20de%20Nationale%20Energieverkenning%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid Yesilgöz-Zegerius om brief over Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord toe te voegen aan plenair debat NEV 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D. Yesilgöz-Zegerius (VVD) - 26 februari 2018. Voorstel van het lid Yesilgöz-Zegerius om brief over Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord toe te voegen aan plenair debat NEV 2017 - 2018Z03399

Besluit: De brief over de Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 163) zal worden toegevoegd aan de agenda voor het plenair debat over de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017.
Noot: De fracties van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben met het voorstel ingestemd.