Extra procedurevergadering Agendapunten

Gepubliceerd: 6 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitActiviteit:Procedurevergadering IS GEANNULEERDDatum:dinsdag 6 maart 2018. Tijd:13.30 - 13.45 uurOpenbaar/besloten:openbaarOnderwerp:Extra procedurevergadering Agendapunten
Activiteitnummer: 2018A00750
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fe9e2a42-00f4-4bcf-a5fa-e7300e8efcbe&title=Herziene%20convocatie%20extra%20procedurevergadering%20commissie%20LNV%20op%206%20maart%202018%20om%2013.30%20uur%20IS%20GEANNULEERD.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid De Groot, mede namens de fracties VVD, CDA en CU, om het AO Natuur op 8 maart 2018 te verplaatsen naar 13 maart 2018 (18.00-21.30 uur)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 22 februari 2018. Voorstel van het lid De Groot, mede namens de fracties VVD, CDA en CU, om het algemeen overleg Natuur op 8 maart 2018 te verplaatsen naar 13 maart 2018 - 2018Z03316Voorstel:Ter bespreking.

Besluit:

Verzoek van het lid De Groot, mede namens de fracties van de VVD, CDA en CU, om het algemeen overleg Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 13 maart 2018 uit te stellen tot na het zomerreces

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 22 februari 2018. Verzoek van het lid De Groot, mede namens de fracties van de VVD, CDA en CU, om het AO PAS op 13 maart 2018 uit te stellen - 2018Z03317Voorstel:Ter bespreking.

Besluit: