Besluitenlijst van de e-mailprocedure LNV van vrijdag 23 februari 2018 inzake verplaatsen AO natuur

Gepubliceerd: 23 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2018A00744
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=43507430-d761-4832-ab09-acc093eb53a3&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Voorstel%20van%20het%20lid%20De%20Groot%20om%20het%20AO%20Natuur%20op%208%20maart%202018%20te%20verplaatsen%20naar%2013%20maart%202018%3B%20aangehouden%20tot%20extra%20procedurevergadering%20LNV%20op%206%20maart%20om%2013.30%20uur%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel van het lid De Groot, mede namens de fracties VVD, CDA en CU, om het algemeen overleg Natuur op 8 maart 2018 te verplaatsen naar 13 maart 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 22 februari 2018. Voorstel van het lid De Groot, mede namens de fracties VVD, CDA en CU, om het algemeen overleg Natuur op 8 maart 2018 te verplaatsen naar 13 maart 2018 - 2018Z03316

Besluit: De besluitvorming wordt aangehouden tot de extra procedurevergadering op 6 maart 2018 om 13.30 uur