Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 23 februari 2018 inzake

Gepubliceerd: 23 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2018A00743
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=08492795-c5d9-44a8-bf4c-7d465b10b92c&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20van%20het%20lid%20De%20Groot%20om%20het%20algemeen%20overleg%20PAS%20op%2013%20maart%202018%20uit%20te%20stellen%3B%20aangehouden%20tot%20extra%20procedurevergadering%20LNV%20op%206%20maart%202018%20om%2013.30%20uur%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid De Groot, mede namens de fracties van de VVD, CDA en CU, om het algemeen overleg Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 13 maart 2018 uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 22 februari 2018. Verzoek van het lid De Groot, mede namens de fracties van de VVD, CDA en CU, om het AO PAS op 13 maart 2018 uit te stellen - 2018Z03317

Besluit: De besluitvorming wordt aangehouden tot de extra procedurevergadering op 6 maart 2018 om 13.30 uur