Verzoek van het lid Bisschop (SGP), mede namens de fracties van de VVD, PVV, CDA en de PvdD, om in voorbereiding op het plenaire debat over fraude met de registratie van rundvee feitelijke vragen te stellen over 33 037, nrs. 252, 268, 269, 271 en 273) op 23 februari 2018 om 12.00 uur en de minister van LNV te verzoeken de antwoorden uiterlijk maandag 5 maart 2018 naar de Kamer te sturen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 22 februari 2018. Meerderheidsverzoek van het lid Bisschop (SGP), mede namens de fracties van de VVD, PVV, CDA en de PvdD, om in voorbereiding op het plenaire debat over fraude met de registratie van rundvee feitelijke vragen te stellen op 23 februari 2018 om 12.00 uur - 2018Z03256

Besluit: Feitelijke vragen stellen over fraude met de registratie van rundvee met als inbrengdatum op vrijdag 23 februari 2018 om 12:00 uur. De minister van LNV zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 5 maart 2018 naar de Kamer te sturen.