Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A00683
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=21ff2fe1-20cb-4842-b664-3521d97714b2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20-%2022%20febuari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


E-mailprocedure - Verzoek reactie minister op uitkomsten en aanbevelingen rapport "Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 22 februari 2018. E-mailprocedure - Verzoek reactie minister op uitkomsten en aanbevelingen rapport "Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit" - 2018Z03176

Besluit: Het verzoek van de heer Van den Bosch is aangenomen. De minister zal worden verzocht om een reactie te geven op de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport "Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit".
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: VVD, SP, PvdA, GL, CDA, SGP en 50PLUS.