Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A00678
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=65d2eabd-b62a-4d7f-afad-6d6e6ac32ad9&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20herplanning%20van%20AO%20Nederlands-Engels%20in%20het%20Hoger%20Onderwijs%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


AO Nederlands-Engels in het Hoger Onderwijs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 22 februari 2018. AO Nederlands-Engels in het Hoger Onderwijs - 2018Z03193

Besluit: Het algemeen overleg wordt uitgesteld. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU en SGP.
Noot: Het algemeen overleg is nu gepland op 3 april 2018, van 19.00-22.00 uur.