Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 27 februari 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2018A00665
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8def48ec-4c88-4f54-b7f7-42c96ac01a5b&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20BUHZA%20OS%20d.d.%2022%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Stafnotitie - Werkbezoeken 2018 t.b.v. extra procedurevergadering

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 21 februari 2018. Stafnotitie - Werkbezoeken 2018 t.b.v. extra procedurevergadering - 2018Z03151

Besluit: 1. De commissie besluit om een werkbezoek voor te bereiden aan Tunesiƫ in het herfstreces;2. De commissie is voornemens in de eerste week van het zomerreces een lang werkbezoek af te leggen;3. Twee mogelijkheden voor dit lange werkbezoek worden nader uitgewerkt, ter besluitvorming in de procedurevergadering van 8 maart 2018.RondvraagGeen agendapunten