Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 23 februari 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2018A006645
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b6633c6-3d8d-4704-8bfa-f7a86f111319&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BUHA%20OS%20d.d.%2022%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 21501, 33625, 32735

Inhoud


Verzoek toegezegde brieven en de beantwoording van de schriftelijke vragen over misstanden ngo's voor algemeen overleg Noodhulp d.d. 6 maart te ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 22 februari 2018. Verzoek toegezegde brieven en de beantwoording van de schriftelijke vragen over misstanden ngo's voor algemeen overleg Noodhulp d.d. 6 maart te ontvangen - 2018Z03081

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de tijdens het vragenuur toegezegde brief per ommegaande en antwoorden op schriftelijke vragen uiterlijk dinsdag 27 februari naar de Kamer te sturen.

Voorstel organiseren van een hoorzitting met NGO’s over de misstanden in de hulpsector.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 19 februari 2018. Voorstel organiseren van een hoorzitting met NGO’s over de misstanden in de hulpsector. - 2018Z02868

Besluit: Op korte termijn een rondetafelgesprek organiseren. Suggesties voor uit te nodigen ngo's worden per e-mail geïnventariseerd.

Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari 2018. Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen - 2018Z02240

Besluit: Ter informatie.4

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Voorstel voor een stafanalyse van de gevolgen van Brexit voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking wordt meegenomen bij de bespreking van het jaarplan van de commissie voor 2018.

Beantwoording vragen commissie over het Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets (Kamerstuk 22112-2437)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over het Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets (Kamerstuk 22112-2437) - 2018Z02914

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg RBZ/Handel d.d. 20 februari 2018.

Geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 26-27 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 26-27 februari 2018 - 21501-02-1826

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg RBZ/Handel d.d. 20 februari 2018.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018 (Kamerstuk 21501-04-206)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018 - 21501-04-207

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 mei 2018.

[EU-SIGNALERING] BUHA-OS AO 13 februari 2018 over de RBZ-OS van 20 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 12 februari 2018[EU-SIGNALERING] BUHA-OS AO 13 februari 2018 over de RBZ-OS van 20 februari 2018 - 2018Z02351

Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 14 februari 2018.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 9 februari 2018. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018 - 21501-04-206

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking d.d. 14 februari 2018.

Planning intensiveringsmiddelen humanitaire hulp 2018 en korte terugblik op 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 21 februari 2018. Planning intensiveringsmiddelen humanitaire hulp 2018 en korte terugblik op 2017 - 2018Z03083

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Noodhulp d.d. 6 maart 2018. VerdragenGeen agendapuntenEuropa

Reactie op verzoek commissie over een technische briefing door IOB over de IOB-evaluatie “Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties”

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over een technische briefing door IOB over de IOB-evaluatie “Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties” - 2018Z02823

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie op het bericht “Onderzoek Misstanden in een Colombiaanse haven” uit de Groene Amsterdammer

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Reactie op verzoek commissie op het bericht “Onderzoek Misstanden in een Colombiaanse haven” uit de Groene Amsterdammer - 33625-254

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018. Stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep - 2018Z02742

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep d.d. 12 april 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 maart 2018 12.00 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake strafrechtelijke vervolging van Shell voor betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen door het Nigeriaanse leger

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 6 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake strafrechtelijke vervolging van Shell voor betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen door het Nigeriaanse leger - 32735-183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 6 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de intrekking van het voorstel van Rijkswet tot Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling - 34473-(R2069)-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Multilaterale Organisaties d.d. 4 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 4 december 2017. Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet - 34473-(R2069)-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Multilaterale Organisaties d.d. 4 april 2018.

Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 21 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuHa-OS 2018 - 2018Z03150

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Aangehouden brievenGeen agendapuntenBrieven bewindspersonen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34775-XVII-51

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.