Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A006616
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b7869482-0196-4cb0-9aa4-ce6e2e523b19&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%2022%20feb.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 32623, 34881, 33997, 32623

Inhoud


Voorstel voor plannen AO over Jemen n.a.v. recente rapport over het door VNVR ingestelde panel over experts Yemen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 21 februari 2018. Voorstel voor plannen AO over Jemen n.a.v. recente rapport over het door VNVR ingestelde panel over experts Yemen - 2018Z03085

Besluit: Algemeen overleg Jemen plannen na ontvangst van de tijdens AO RBZ 22 februari door de minister toegezegde brief.

Verzoek ambassades van Republiek Letland, Republiek Estland en Republiek Litouwen, namens parlementaire delegatie uit Baltische staten, om gesprek met vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie d.d. 16 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Republiek Letland (NL) te Den Haag - 20 februari 2018. Verzoek ambassades van Republiek Letland, Republiek Estland en Republiek Litouwen, namens parlementaire delegatie uit Baltische staten, om gesprek met vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie d.d. 16 mei 2018 - 2018Z02965

Besluit: Ontvangen voor gesprek op woensdag 16 mei 2018.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Rusland

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 15 februari 2018. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Rusland - 2018Z02891

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.

Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari 2018. Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen - 2018Z02240

Besluit: Ter informatie.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Ter informatie.Overig

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 26 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 26 februari 2018 - 21501-02-1825

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ 22 februari.

Fiche: Mededeling EU Irak-strategie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Fiche: Mededeling EU Irak-strategie - 22112-2487

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken 14 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de recente gifgas aanvallen in Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de recente gifgas aanvallen in Syrië - 32623-188

Besluit: Betrokken bij plenair debat over aanval Turkije op Syrië d.d. 15 februari 2018.Europa

Beantwoording vragen commissie over de ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije (Kamerstuk 34775-V-48)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 14 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije - 34775-V-55

Besluit: Aanhouden en agenderen voor de eerstvolgende procedurevergadering na het aantreden van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. H. Zijlstra als Minister van Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 14 februari 2018. Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. H. Zijlstra als Minister van Buitenlandse Zaken - 34881-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de stand van zaken in het MH17 dossier

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2018. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de stand van zaken in het MH17 dossier - 33997-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Naar aanleiding van: Besloten briefing organiseren in de week voor het algemeen overleg over het MH-17 dossier op 14 maart.
Noot: De brief is vandaag inmiddels ontvangen. De brief is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het MH-17 dossier op 14 maart 2018.

Beantwoording vragen commissie inzake berichtgeving ontmoeting met president Poetin (Kamerstuk 34775-V-49)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 13 februari 2018. Beantwoording vragen commissie inzake berichtgeving ontmoeting met president Poetin (Kamerstuk 34775-V-49) - 34775-V-53

Besluit: Reeds behandeld in plenair debat op 13 februari 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving ontmoeting met president Poetin

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 12 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving ontmoeting met president Poetin - 34775-V-49

Besluit: Reeds behandeld in plenair debat op 13 februari 2018.

Reactie op de brief van Histori Bersama te Rotterdam inzake kritiek op de aanpak van het onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1940-1945

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 12 februari 2018. Reactie op de brief van Histori Bersama te Rotterdam inzake kritiek op de aanpak van het onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1940-1945 - 2018Z02379

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Kabinetsreactie op advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake identificatie van internationaal gewoonterecht

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 8 februari 2018. Kabinetsreactie op advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake identificatie van internationaal gewoonterecht - 34775-V-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het gezamenlijk advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik van de term 'genocide' door politici (Kamerstuk 34775-V-44)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 8 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het gezamenlijk advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik van de term 'genocide' door politici - 34775-V-50

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg over gebruik door politici van de term genocide 22 februari.

Reactie op verzoek commissie over kabinetsinzet ten aanzien van Turkije/Syrië in de NAVO Defensie ministeriële

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 7 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over kabinetsinzet ten aanzien van Turkije/Syrië in de NAVO Defensie ministeriële - 32623-187

Besluit: Betrokken bij plenair debat d.d. 15 februari 2018 over aanval van Turkije op Syrië.

Brief aan Presidium inzake adviesaanvraag van de Kamer aan de CAVV over toepassing Montevideo-criteria.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 19 februari 2018. Adviesaanvraag aan de Commissie voor Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over toepassing van de Montevideo-criteria op het onafhankelijkheidsstreven van de Koerdische regio in Irak. - 2018Z02900

Besluit: Commissie stemt in met de tekst van de adviesaanvraag.
Noot: Brief aan het Presidium om de Kamer de adviesaanvraag ter goedkeuring voor te leggen.Brieven bewindspersonen

Verzoek Westelijke Sahara-vertegenwoordiging van het Polisario Front Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over huidige situatie in de Westelijke Sahara

Zaak: Brief derden - Polisario Front Nederland - 12 februari 2018. Verzoek Westelijke Sahara-vertegenwoordiging van het Polisario Front Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over huidige situatie in de Westelijke Sahara - 2018Z02877

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Verzoek NHC, namens secretaris-generaal van OVSE, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 14 maart 2018.

Zaak: Brief derden - Nederlands Helsinki Comité (NHC) te Den Haag - 13 februari 2018. Verzoek NHC, namens secretaris-generaal van OVSE, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 14 maart 2018 - 2018Z02514

Besluit: Ontvangen voor gesprek op woensdag 14 maart 2018.

Verzoek tot aanbieding boek 'Een wereld in evenwicht, Handreiking voor een nieuwe wereld'

Zaak: Brief derden - 5 februari 2018. Verzoek tot aanbieding boek 'Een wereld in evenwicht, Handreiking voor een nieuwe wereld' - 2018Z01918

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Jaarplan commissie Buitenlandse Zaken 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 22 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuZa 2018 - 2018Z03202

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de Jaarplanning Buitenlandse Zaken - 34775-V-46

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.