Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 20 februari 2018

Gepubliceerd: 20 februari 2018
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2018A00621
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5ea480a2-dfa2-440b-adac-ada561caa32c&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Voorstel%20omzetten%20algemeen%20overleg%20RBZ%2FHandel%2022%20februari%20in%20een%20schriftelijk%20overleg.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel omzetten algemeen overleg RBZ handel 22 februari in een schriftelijk overleg.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 19 februari 2018. Verzoek omzetten algemeen overleg RBZ handel 22 februari in een schriftelijk overleg. - 2018Z02911

Besluit: Het voorstel wordt gesteund door een meerderheid van de Kamer. Deadline voor inbreng voor het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 20 februari 2018 17.00 uur.