Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 februari 2018

Gepubliceerd: 20 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2018A006182
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dcec81f9-54ef-48fc-9332-900a0d25fd2f&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20cie.%20Koninkrijkrelaties%20d.d.%2020%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25223


Verzoek tot deelname aan de waarnemingsmissie bij de verkiezingen van Sint Maarten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 februari 2018. Reactie op het verzoek inzake deelname aan de waarnemingsmissie bij de verkiezingen van Sint Maarten - 25223-13

Besluit: De commissie besluit de voorzitter van de commissie, de heer Pechtold, af te vaardigen als waarnemer, in overleg met de Eerste Kamer, bij de verkiezingen op Sint Maarten op maandag 26 februari 2018. Naast het bezoek aan Sint Maarten zal de voorzitter ook een bezoek brengen aan Sint Eustatius, alwaar hij zal spreken met bestuurlijk betrokkenen. Van het bezoek zal een verslag worden gemaakt.