Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 21 februari 2018

Gepubliceerd: 21 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A00617
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=53ad06f7-d26c-444e-b2d1-302e6f7139df&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20-%20d.d.%2021%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek aan minister BZK over ontslag burgemeester

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 19 februari 2018. Verzoek aan minister BZK over ontslag burgemeester - 2018Z02876

Besluit: Het verzoek van mevrouw Özütok is aangenomen. De minister zal worden verzocht een toelichting te geven op het ontslag van een burgemeester.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: GL, VVD, CDA, PvdA, CU, SP, SGP en PVV.