Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 15 februari 2018

Gepubliceerd: 15 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2018A00573
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=20eef8b1-b86c-4e77-b021-eb11f904efc5&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Informatieverzoek%20mbt%20Meerjarig%20Financieel%20Kader%20ter%20voorbereiding%20informele%20Europese%20Top%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Informatieverzoek mbt Meerjarig Financieel Kader ter voorbereiding informele Europese Top

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 15 februari 2018. Informatieverzoek mbt Meerjarig Financieel Kader ter voorbereiding informele Europese Top (svp reactie voor vandaag 14.00 uur) - 2018Z02664

Besluit: Het voorstel van VVD en SP heeft steun ontvangen van PVV, PvdA, CU en 50PLUS, waarmee het is aangenomen. Het informatieverzoek van uw commissie is aan het ministerie overgebracht.