Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 15 februari 2018

Gepubliceerd: 15 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A00570
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=301ae814-edbb-4a57-98f7-2c2a0b24a52d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20inzake%20het%20rondetafelgesprek%20over%20ICT%20bij%20de%20politie%20op%2015%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek inzake het rondetafelgesprek ICT bij de politie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 15 februari 2018. Verzoek inzake het rondetafelgesprek ICT bij de politie - 2018Z02659

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het voorstel: VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en DENK.