Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 14 februari 2018

Gepubliceerd: 14 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2018A00555
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9cf20f4c-1920-43c7-8e7c-128d010ec5ee&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie.%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2014%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


E-mailprocedure verzoek Beckerman om het AO Bouwregelgeving uit te stellen

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 14 februari 2018. E-mailprocedure verzoek Beckerman om het AO Bouwregelgeving uit te stellen - 2018Z02547

Besluit: Naar aanleiding van onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven met het verzoek van de SP, PvdD en PvdA te kunnen instemmen, mits het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op zeer korte termijn opnieuw kan worden ingepland:•VVD•PVV•CDA•D66•GroenLinks•ChristenUnie•50PLUSDe minister is met klem verzocht ruimte in de agenda vrij te maken om het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op korte termijn opnieuw te kunnen plannen. Het ministerie heeft aangegeven dat het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing nu kan plaatsvinden op donderdag 22 februari 2018 van 14.30 tot 17.30 uur. Het AO van hedenmiddag is geannuleerd, u ontvangt zo spoedig mogelijk een nieuwe convocatie.