Verzoek van het lid Jetten om de minister van EZK een reactie te vragen op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster" stoppen t.b.v. het AO Mijnbouw d.d. 15 februari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 14 februari 2018. Verzoek van het lid Jetten om de minister van EZK een reactie te vragen op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster" stoppen t.b.v. het AO Mijnbouw d.d. 15 februari 2018 - 2018Z02538

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster stoppen", dit ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw d.d. 15 februari 2018.