Besluitenlijst van de EXTRA procedurevergadering van donderdag 22 februari

Gepubliceerd: 23 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A00544
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9ca4c55e-90eb-40b1-a1c5-040b8b1f68e1&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20van%2022%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Vaststelling uit te nodigen personen/organisaties voor het rondetafelgesprek Evaluatie Jeugdwet - 34880-1

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 19 februari 2018. Stafnotitie rondetafelgesprek evaluatie Jeugdwet - 2018Z02901

Besluit: De commissie stemt in met de vraagstelling en stemt in met het organiseren van het rondetafelgesprek in 4 blokken.•Het rondetafelgesprek zal worden georganiseerd op een maandag in april met twee blokken in de ochtend en 2 blokken in de middag (datumvoorstel: maandag 16 april);•De gekozen blokindeling is: 1. Clienten en ouders, 2. Deskundigen, 3. Zorgmedewerkers, 4. Jeugd-GGZ; Voor ieder blok wordt een uur ingeruimd.• De commissie stelt de lijst met de te nodigen personen vast. De aangepaste lijst deelnemers zal nog via de e-mail aan de leden worden rondgestuurd;•Voor de overige organisaties van de conceptlijst zal ter voorbereiding op het rondetafelgesprek een schriftelijke reactie worden gevraagd;•Voor de technische brief voorafgaand aan het rondetafelgesprek wordt ZonMW (de uitvoerder van de evaluatie) gevraagd om drie deskundigen/onderzoekers die betrokken zijn geweest bij het rapport te vragen de briefing te verzorgen.