Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 13 februari 2018

Gepubliceerd: 13 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2018A00520
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=036cbeb7-c0ee-4b3d-b1c8-89d8ddd2d8db&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2013%20februari%202018%20%28verzoek%20om%20de%20recent%20ontvangen%20brief%20Roadmap%20vervanging%20DBA%20toe%20te%20voegen%20aan%20het%20AO%20Arbeidsmarktbeleid%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om de recent ontvangen brief Roadmap vervanging DBA toe te voegen aan het AO Arbeidsmarktbeleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 12 februari 2018. Verzoek om de recent ontvangen brief Roadmap vervanging DBA toe te voegen aan het AO Arbeidsmarktbeleid - 2018Z02407

Besluit: Verzoek van het lid Gijs van Dijk (PvdA) is aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en 50PLUS. Allen steunden het verzoek van het lid Gijs van Dijk (PvdA). Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd. De brief van de minister van SZW inzake de Roadmap vervanging DBA zal aan de agenda van het algemeen overleg Arbeidsdmarktbeleid op woensdag 14 februari 2018 worden toegevoegd.