Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 12 februari 2018

Gepubliceerd: 12 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A00509
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fc24c556-f6fb-4592-a8d4-3e90cc2c2fe0&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2012%20februari%202018%20-%20Verzoek%20van%20het%20lid%20Hijink%20%28SP%29%20inzake%20gestanddoen%20toezeggingen%20voor%20plenaire%20debat%20Wtza%20op%20woensdag%2014%20februari%20a.s.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Hijink (SP) inzake gestanddoen toezeggingen voor plenaire debat Wtza op woensdag 14 februari a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 9 februari 2018. Verzoek van het lid Hijink (SP) inzake gestanddoen toezeggingen voor plenaire debat Wtza op woensdag 14 februari a.s. - 2018Z02337

Besluit: Verzoek van het lid Hijink is gehonoreerdIn de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd op het verzoek van het lid Hijink (SP): VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Genoemde fracties hebben alle ingestemd met het verzoek waarmee het is gehonoreerd.