Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 9 februari 2018

Gepubliceerd: 9 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A00463
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5b22d659-f0de-4f92-94f1-3150b8581e46&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Uitstel%20AO%20Achterstandenbeleid%20en%20organiseren%20feitelijke%20vragenronde.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek vh lid Heerema: uitstel AO Achterstandenbeleid en organiseren feitelijke vragenrond

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 9 februari 2018. Verzoek vh lid Heerema: uitstel AO Achterstandenbeleid en organiseren feitelijke vragenrond - 2018Z02275

Besluit: Het AO wordt tot uitgesteld (op niet al te lange termijn) en een feitelijke vragenronde wordt gepland.
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: PvdA, CU, SP, GL, Denk, CDA, PVV, D66, VVD.