Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 9 februari 2018

Gepubliceerd: 12 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2018A00443
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a271de11-236c-4ebe-99a6-82be7263cb5d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%209%20februari%202018%3A%20Verzoek%20om%20een%20brief%20van%20de%20minister%20van%20SZW%20te%20ontvangen%20voor%20het%20VAO%20Integratie%20en%20inburgering%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om een brief van de minister van SZW te ontvangen voor het VAO Integratie en inburgering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 8 februari 2018. Verzoek om een brief van de minister van SZW te ontvangen voor het VAO Integratie en inburgering - 2018Z02210

Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure: CDA, GroenLinks, SP, PvdA en DENK.Allen steunden het verzoek van het lid Becker (VVD).Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd. Namens de commissie zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden verzocht om, voor het nog te plannen VAO Integratie en inburgering, een reactie te geven op rapport van het Kennisplatform Integratie en Samenleving.