Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 7 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2018A00404
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=871e3052-997a-4abb-af3c-256151b1c20b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20%28Voorstel%20om%20het%20AO%20Participatiewet%20op%20donderdag%208%20februari%20a.s%20met%20%C3%A9%C3%A9n%20uur%20te%20verlengen%20februari%202013%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel om het algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 2018 met één uur te verlengen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.R.J. Rog (CDA) - 7 februari 2018. Voorstel om het algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 2018 met één uur te verlengen - 2018Z02042

Besluit: Verzoek is niet aangenomen
Noot: •De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en 50PLUS. Daarvan hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel om de duur van het algemeen overleg met één uur te verlengen: SP, GroenLinks en 50PLUS (instemming tot 13.30 uur). Dit betekent dat het voorstel niet wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Participatiewet vangt aan om 10.00 uur en zal eindigen om 13.00 uur.•Spreektijd voor dit algemeen overleg is 6 minuten.