Besluitenlijst van de extra-procedurevergadering van dinsdag 6 februari 2018. Cultuur en Media

Gepubliceerd: 6 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A00383
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd906b1e-a205-4867-82f9-1a105f95dff5&title=Besluitenlijst%20extra%20OCW-procedurevergadering%2C%206-2-2018%20inzake%20wijziging%20Mediawet%20%28regionale%20omroepen%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34872


34872 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Zaak: Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 januari 2018. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen - 34872

Besluit: Aanmelden als hamerstuk.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 6 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34872-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.