Besluitenlijst van de EXTRA procedurevergadering van woensdag7 februari

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2018A00369
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fd3c55d0-36da-4b63-928e-5416e8fa8099&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20VWS%20van%207%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: