Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 7 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2018A00346
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b174dab7-9875-4393-898a-cb244d8a9a83&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20van%20het%20lid%20Wiersma%20%28VVD%29%20om%20spoedige%20planning%20van%20AO%20Leven%20Lang%20Leren%2C%207-2-2018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


AO Leven Lang Leren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 1 februari 2018. AO Leven Lang Leren - 2018Z01719

Besluit: Het algemeen overleg Leven Lang Leren, waarvoor de ministers van OCW en SZW worden uitgenodigd, wordt begin maart gepland.
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd op de e-mailprocedure: VVD, PVV, CDA, D66, GL, CU, SGP, 50PLUS. Daarvan hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel: VVD, CDA, D66, GL, CU, SGP, 50PLUS.