Verzoek Shell, ExxonMobil en NAM om tijdens de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM samen in één blok gehoord te worden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 januari 2018. Verzoek van de genodigden om op de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM op donderdag 1 februari 2018 in één blok van één uur gezamenlijk te worden gehoord, dit vanwege de samenhang en effectiviteit. - 2018Z01513

Besluit: Een meerderheid van de commissie steunt het verzoek van Shell, ExxonMobil en de NAM steunt om hen gezamenlijk in één blok van één uur te horen. De volgende fracties steunen het verzoek: VVD, CDA, D66 en CU.