Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 januari 2018 om 12.00 uur

Gepubliceerd: 30 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Activiteitnummer: 2018A00286
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c09cb234-a411-49bd-94c8-54523bc7e1eb&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Voorstel%20opzet%20hoorzitting%20betaalcapaciteit%20NAM%20op%20donderdag%201%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel opzet hoorzitting betaalcapaciteit NAM op donderdag 1 februari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 januari 2018. Voorstel opzet hoorzitting betaalcapaciteit NAM op donderdag 1 februari 2018 - 2018Z01385

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het voorstel voor de opzet van de hoorzitting over de betaalcapaciteit van de NAM op donderdag 1 februari 2018. De volgende fracties steunen het voorstel: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en 50PLUS.