Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 januari 2018

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A00283
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3b6b426f-45a0-4121-ba25-5922109c811d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20Ambassade%20van%20Albani%C3%AB%20om%20gesprek%20met%20vaste%20commissie%20voor%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%208%20februari%202018%20op%2030%20januari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek Ambassade van Albanië, namens delegatie ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 8 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Albanië (NL) te Den Haag - 24 januari 2018. Verzoek Ambassade van Albanië, namens delegatie ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 8 februari 2018 - 2018Z01329

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: VVD, CDA, D66, SP en PvdA.