Verzoek van het lid Van Tongeren om nog deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 29 januari 2018. Verzoek van het lid Van Tongeren om nog deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon. - 2018Z01289

Besluit: Het voorstel van het lid Van Tongeren (GrL) om deze week een hoorzitting te houden met de top van Shell en Exxon over de betaalcapaciteit van de NAM wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, PVV, CDA, D66, SP, PvdA, CU, PvdD, 50PLUS en FvD.