Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 24 januari 2018

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2018A00134
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8499e6e3-d89e-490f-99b6-32eeb7c9c2e8&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20deelname%20rondetafelgesprek%20over%20cyber%20security%20op%2024%20januari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over cyber security

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 23 januari 2018. Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over cyber security - 2018Z00894

Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel van de minister van Defensie.
Noot: De volgende fracties hebben ingestemd met het verzoek: PVV, CDA en 50PLUS.