Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 mei 2018

Gepubliceerd: 18 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2017A042286
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=486a10b8-e891-4cdb-accb-5bca1a4232fa&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2017%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 23987, 21501, 23987, 23987, 23987, 21501, 21501, 21501


Fiche: wijziging Statuut Hof van Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Fiche: wijziging Statuut Hof van Justitie - 2018Z08499

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018 op 20 juni.

Werkbezoek Brussel op 3-4 juni 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, J.T.A. van Haaster - 16 mei 2018. EU-stafnotitie - Werkbezoek Brussel op 3-4 juni 2018 - 2018Z08928

Besluit: De commissie heeft de delegatie vastgesteld, bestaande uit de leden Azmani (delegatieleider), Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA), Leijten (SP), Van Ojik (GL), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK). Tevens heeft de commissie ingestemd met het globale programma en de begroting van het werkbezoek.

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 april 2018, over de mogelijke gevolgen van brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 3 mei 2018. Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 april 2018, over de mogelijke gevolgen van brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties - 23987-246

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Mededeling inzake Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 COM (2018) 321 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Interinstitutioneel akkoord inzake de EU-begroting COM (2018) 323 (Engelstalige versie) - 2018Z08224

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Verordening bescherming EU-begroting in geval van rechtsstaatdeficiƫnties COM (2018) 324 (Engelstalige versie) - 2018Z08225

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Besluit inzake het stelsel van Eigen Middelen van de Europese Unie COM (2018) 325 (Engelstalige versie) - 2018Z08226

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Verordening inzake nieuwe grondslagen in het Eigen Middelen-stelsel van de EU COM (2018) 326 (Engelstalige versie) - 2018Z08227

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Verordening ter implementatie van het Eigen Middelenbesluit van de EU COM (2018) 327 (Engelstalige versie) - 2018Z08228

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Verordening inzake de Eigen Middelen op grondslag van de BTW COM (2018) 328 (Engelstalige versie) - 2018Z08229

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Verordening inzake Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 COM (2018) 322 (Engelstalige versie) - 2018Z08223

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 mei 2018. EU-voorstel: Mededeling inzake Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 COM (2018) 321 (Engelstalige versie) - 2018Z08222

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg MFK.

Geannoteerde agenda Informele Europese Raad Westelijke Balkan van 17 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Geannoteerde agenda Informele Europese Raad Westelijke Balkan van 17 mei 2018 - 21501-20-1324

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Informele Europese Raad Westelijke Balkan op woensdag 16 mei 2018.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-248

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018 op 20 juni.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 mei 2018. Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-244

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 26 juni 2018 op 20 juni.

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2018

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2018. Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2018 - 23987-243

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Uitbreiding dd 21 juni 2018.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief artikel 50 op 14 mei 2018 (Kamerstuk 21501-02-1864)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief artikel 50 op 14 mei 2018 - 21501-02-1865

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 14 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2018. Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 14 mei 2018 - 21501-02-1864

Besluit: Reeds behandeld bij het SO Raad Algemene Zaken dd op 3 mei te 14.00 uur

Verslag Raad Algemene Zaken van 17 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 april 2018. Verslag Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 - 21501-02-1862

Besluit: Reeds behandeld bij het SO Raad Algemene Zaken dd op 3 mei te 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing Delegates Portal

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing Delegates Portal - 2018Z07784

Besluit: Technische briefing organiseren, en desgewenst uitbreiden met informatie over het EU-wetgevingsproces, zoals aangeboden door de minister van Buitenlandse Zaken.
Noot: In de brief schrijft de minister van Buitenlandse Zaken dat fractiemedewerkers niet kunnen deelnemen aan deze technische briefing aangezien de toegang tot het Delegates Portal is voorbehouden aan uitsluitend Kamerleden.

Uitnodiging National Assembly of the Republic of Bulgaria voor de plenaire vergadering van commissies voor Europese Zaken (COSAC) d.d. 17-19 juni 2018.

Zaak: Brief derden - National Assembly of the Republic of Bulgaria te Brussels - 30 april 2018. Uitnodiging National Assembly of the Republic of Bulgaria voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese Zaken (COSAC) d.d. 17-19 juni 2018 - 2018Z08611

Besluit: Voor deelname aan deze conferentie is belangstelling voor deelname ontvangen van de leden Azmani (voorzitter), Anne Mulder (VVD), Leijten (SP), Van Rooijen (50PLUS) en (onder voorbehoud) Omtzigt (CDA). Met de Eerste Kamer wordt overlegd over het aantal beschikbare plaatsen in de delegatie.
Besluit: De commissiestaf is verzocht de inzetnotitie voor te bereiden ter behandeling in de volgende procedurevergadering.