Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2018

Gepubliceerd: 1 juni 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041966
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5a4e5efe-3cd1-49a5-9631-9cf3984f6c18&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Buza%2031%20mei.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33997, 32735, 33997, 32623, 32623, 32623, 28676, 34551

Inhoud


[EU-SIGNALERING] BUZA - AO 22 mei 2018 over de Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 18 mei 2018[EU-SIGNALERING] BUZA - AO 22 mei 2018 over de Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018 - 2018Z09269

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg RBZ d.d. 22 mei 2018.5

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Zimbabwe

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 22 mei 2018. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Zimbabwe - 2018Z09395

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Mali

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 9 mei 2018. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Mali - 2018Z08712

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 mei 2018. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018 - 21501-02-1874

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ 22 mei 2018.

Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s Gravenhage, 1 augustus 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2018. Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s Gravenhage, 1 augustus 2014 - 33997-116

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de situatie in Venezuela

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de situatie in Venezuela - 2018Z09786

Besluit: Reeds geagendeerd voor Algemeen Overleg over situatie Venezuela d.d. 30 mei 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Federatie Armeense Organisaties Nederland over erkenning van de Armeense genocide

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Federatie Armeense Organisaties Nederland over erkenning van de Armeense genocide - 2018Z09754

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage 2017 - Internationale Mensenrechtenprocedures

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 mei 2018. Rapportage 2017 - Internationale Mensenrechtenprocedures - 32735-189

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Mensenrechtenbeleid.

Mensenrechtenrapportage 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 mei 2018. Mensenrechtenrapportage 2017 - 2018Z09745

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Mensenrechtenbeleid, vóór de begrotingsbehandeling.
Noot: De aangehouden brieven, eerder geagendeerd voor het geannuleerde nota overleg over mensenrechtenrapportage 2016, worden toegevoegd aan de agenda van dit nota overleg.

Staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2018. Staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17 - 33997-117

Besluit: Reeds geagendeerd voor plenair debat over MH17.

Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië - 34775-V-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Libië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2018. Libië - 34775-V-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2018, over terugkoppeling van de Future of Syria and the Region-conferentie (Brussel II-conferentie)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2018, over terugkoppeling van de Future of Syria and the Region-conferentie (Brussel II-conferentie) - 32623-217

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over steun aan Syrische gewapende oppositie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over het antwoord op de vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het debat van 20 maart 2018 over de Europese top van 22 en 23 maart, of Nederland steun heeft gegeven aan rebellengroepen die samen met het Turkse leger de enclave Afrin zijn binnengevallen - 32623-219

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake gedeeltelijke openbaarmaking van de brief inzake Steun aan Syrische gewapende oppositie (Kamerstuk 32623-184)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake gedeeltelijke openbaarmaking van de brief inzake Steun aan Syrische gewapende oppositie - 32623-218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst op 27 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 mei 2018. Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst op 27 april 2018 - 28676-291

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg NAVO 27 juni.

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 - 34950-V

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg op 21 juni.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) - 34950-V-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg op 21 juni.

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017 - 34950-V-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg op 21 juni.2

Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 mei 2018. Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) - 34551-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde en wetgevingsoverleg op 21 juni.

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 25 mei 2018. Stafnotitie - kabinetsreactie CAVV-advies 'De latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen' - 2018Z09678

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 april 2018. Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen - 34775-V-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Ambassade van Oekraïne, namens delegatie Oekraïense parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 13 of 14 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Oekraïne (NL) te Den Haag - 29 mei 2018. Verzoek Ambassade van Oekraïne, namens delegatie Oekraïense parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 13 of 14 juni 2018 - 2018Z09852

Besluit: Ontvangen voor lunchgesprek woensdag 13 juni 12.00 tot 13.30 uur.Aangehouden brieven

Verzoek Kurds & Friends, namens dhr. Aydogan - voormalig Turks parlementslid, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Turkije en de stad Diyarbakir d.d. 19 juni 2018.

Zaak: Brief derden - Kurds & Friends te - 15 mei 2018. Verzoek Kurds & Friends, namens dhr. Aydogan - voormalig Turks parlementslid, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Turkije en de stad Diyarbakir d.d. 19 juni 2018 - 2018Z09021

Besluit: Overlaten aan individuele leden.