Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 mei 2018

Gepubliceerd: 17 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041955
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=67d08a6a-55a0-43ed-b425-ccdd279dc582&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%2017%20mei.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32623, 30952, 33783, 28676, 29614, 29237

Inhoud


Voorstel werkbezoek Israël/Palestijnse gebieden inzake Gaza

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 17 mei 2018. Voorstel werkbezoek Israël/Palestijnse gebieden inzake Gaza - 2018Z09056

Besluit: Suggesties voor bestemming (en periode) voor een werkbezoek dit jaar inventariseren: inbreng toezenden aan griffier vóór dinsdag 22 mei a.s. 12.00 uur. De commissie bespreekt de ontvangen suggesties in een (besloten) extra procedurevergadering op dinsdag 22 mei van 13.15 tot 13.45 uur.

Verzoek brief minister uitvoering motie Karabulut en Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië (32623-204)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 17 mei 2018. Verzoek brief minister uitvoering motie Karabulut en Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië (32623-204) - 2018Z09054

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren over de uitvoering motie Karabulut en Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië (Kamerstuk 32623-204)

Verzoek verslag bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan Egypte en Algerije

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 17 mei 2018. Verzoek verslag bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan Egypte en Algerije - 2018Z09058

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer een verslag van zijn reis aan Egypte en Algerije toe te zenden.

Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 6 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 mei 2018. Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 6 februari 2018 - 30952-3083

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2018, over het buitensporige geweld in Gaza en de mogelijke reactie van de Europese Unie hierop.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2018, over het buitensporige geweld in Gaza en de mogelijke reactie van de Europese Unie hierop - 2018Z08818

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ van 22 mei a.s.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 mei 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten - 34775-V-79

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om één element uit de brief, zoals verwoord in de laatste regels van de brief, openbaar te maken.

Beslissing president Trump t.a.v. het Joint Comprehensive Plan of Action

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 mei 2018. Beslissing president Trump t.a.v. het Joint Comprehensive Plan of Action - 33783-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ d.d. 22 mei 2018.
Besluit: Betrekken bij plenair debat over het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran.
Noot: De voorzitter van de commissie zal dinsdag a.s. bij de regeling namens de commissie verzoeken om het debat over de terugtrekking van de VS uit het nucleair akkoord met Iran, waartoe de Kamer dinsdag jl,. heeft besloten, in te plannen vóór het zomerreces.

Verslag van de reis van minister Kaag aan een aantal landen in de Golf

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2018. Verslag van de reis van minister Kaag aan een aantal landen in de Golf - 34775-V-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens - 34775-V-77

Besluit: Betrokken bij notaoverleg d.d. 16 mei 2018 over Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsbeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ 22 mei 2018.2

Kabinetsreactie op advies "De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa" en op briefadvies "Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2018. Kabinetsreactie op advies "De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa" en op briefadvies "Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken - 28676-288

Besluit: Betrokken bij notaoverleg d.d. 16 mei 2018 over Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsbeleid

Inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2018. Inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf - 29614-73

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen met als inbrengdatum 16 mei 2018 en voor het plenair debat over buitenlandse financiering van moskeeën (N.B.: plenair debat met de drie betrokken bewindspersonen is voorzien op 30 mei a.s.).

Reactie op verzoek commissie over de actuele ontwikkelingen in Zuid-Afrika

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de actuele ontwikkelingen in Zuid-Afrika - 29237-173

Besluit: Agenderen voor een Schriftelijk Overleg. Inbrengdatum vaststellen op woensdag 30 mei om 14.00 uur.

Verzoek Palestinian Mission, namens Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken n.a.v. bloedbad Gaza d.d. 22-23 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Palestinian Mission te Den Haag - 17 mei 2018. Verzoek Palestinian Mission, namens Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken - 2018Z09012

Besluit: Ontvangen voor een openbaar gesprek op woensdag 23 mei van 12.45 uur tot 13.45 uur.Brieven bewindspersonen