Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041947
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2ea4794b-b362-4ac9-8534-c98f7243bde0&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%2026%20april.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 23530, 29653, 23432, 32623, 32623, 28676, 32623, 32623, 32623

Inhoud


Verzoek PKC tot aanbieding petitie ‘Houd Israël aan VN-Kinderrechtenverdrag - Stop militaire berechting Palestijnse kinderen’ d.d. 15 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Palestijnse Kinderrechten Coalitie (PKC) te Amsterdam - 24 april 2018. Verzoek PKC tot aanbieding petitie ‘Houd Israël aan VN-Kinderrechtenverdrag - Stop militaire berechting Palestijnse kinderen’ d.d. 15 mei 2018 - 2018Z07812

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 15 mei 2018.

Verzoek reactie minister op Amnesty rapport ‘Deadly Assistance: The role of European states in US Drone Strikes’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 26 april 2018. Verzoek reactie minister op Amnesty rapport ‘Deadly Assistance: The role of European states in US Drone Strikes'. - 2018Z07932

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer een schriftelijke reactie te sturen op het Amnesty rapport ‘Deadly Assistance: The role of European states in US Drone Strikes’.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 april 2018. Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018 - 21501-02-1861

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ 22 mei.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 april 2018. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 april 2018 - 21501-02-1856

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg 11 april 2018.

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake de exploitatie van het Sillimanite gasveld ter uitvoering van de op 6 oktober 1965 te Londen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de exploitatie van op zichzelf staande geologische structuren die zich over de grenslijn op het continentale plat onder de Noordzee uitstrekken (Trb. 1965, 192)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2018. Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake de exploitatie van het Sillimanite gasveld ter uitvoering van de op 6 oktober 1965 te Londen tot

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 april 2018. Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2018 - 23530-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het overzicht wordt ter atttendering toegezonden aan de andere betrokken commissies.

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 april 2018. Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen - 34775-V-72

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De staf van de commissie stelt een korte verhelderende notitie op.

Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van berichtgevingen in het televisieprogramma Zembla van 7 februari 2018 over seksueel misbruik door VN soldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 april 2018. Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van berichtgevingen in het televisieprogramma Zembla van 7 februari 2018 over seksueel misbruik door VN soldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) - 34775-V-74

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat met de minister voor BuHa-OS over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders.

Terugblik Benelux Top en Nederlands Voorzitterschap Benelux Unie in 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 april 2018. Terugblik Benelux Top en Nederlands Voorzitterschap Benelux Unie in 2017 - 34775-V-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering motie Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan (Kamerstuk 34775-V-57)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 april 2018. Uitvoering van de motie Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan - 34775-V-76

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken in een brief namens de commissie attenderen op de niet-correcte weergave van de tekst van de motie-Voordewind c.s. in de brief.4

Verslag van een bezoek aan de Caribische delen van het Koninkrijk, Colombia en Venezuela van 3 tot en met 7 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 april 2018. Verslag van een bezoek aan de Caribische delen van het Koninkrijk, Colombia en Venezuela van 3 tot en met 7 april 2018 - 29653-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Venezuela op 30 mei 2018.

Stand van zaken in het Midden-Oosten Vredesproces

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 april 2018. Stand van zaken in het Midden-Oosten Vredesproces - 23432-447

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Midden Oosten Vredesproces d.d. 19 april.

Ontwikkelingen EU, NAVO en VN Veiligheidsraad na actie VS, VK en Frankrijk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 april 2018. Ontwikkelingen EU, NAVO en VN Veiligheidsraad na actie VS, VK en Frankrijk - 32623-211

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië en/of AO RBZ d.d. 22 mei 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 15 mei om 14.00 uur.

Standpunt van het kabinet over de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op de aanval in Douma, Syrië.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 april 2018. Standpunt van het kabinet over de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op de aanval in Douma, Syrië - 32623-210

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië en/of AO RBZ d.d. 22 mei 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 15 mei om 14.00 uur.

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken, 27 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 april 2018. Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken, 27 april 2018 - 28676-286

Besluit: Reeds behandeld in Algemeen Overleg NAVO op 19 april 2018.

Reactie op verzoek commissie over de actuele situatie in Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de actuele situatie in Syrië - 32623-202

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 11 april 2018.3

Overzicht van de actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen en de Nederlandse inzet terzake

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 april 2018. Overzicht van de actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen en de Nederlandse inzet terzake - 32623-215

Besluit: Reeds behandeld in Algemeen Overleg over Jemen op 12 april 2018.

Voorstel voor een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de internationaalrechtelijke aspecten van de inval van Turkije en eenheden van de Free Syrian Army in het Syrisch-Koerdische district Afrin, de zogenoemde operatie ‘Olijftak’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 20 april 2018. Voorstel voor een adviesaanvraag van de Kamer aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de internationaalrechtelijke aspecten van de inval van Turkije en eenheden van de Free Syrian Army in het Syrisch-Koerdische district Afrin, de zogenoemde operatie ‘Olijftak’ - 2018Z07600

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Het lid Van Helvert wordt verzocht de adviesaanvraag aan te passen op basis van overleg met andere woordvoerders.

Brief van de voorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over het advies ‘’Het streven naar onafhankelijkheid van de Koerdische Autonome Regio in Irak in het licht van de Montevideo-criteria”

Zaak: Overig - 20 april 2018. Brief van de voorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over het advies ‘’Het streven naar onafhankelijkheid van de Koerdische Autonome Regio in Irak in het licht van de Montevideo-criteria” - 32623-212

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek NRK, namens directeur ICRC, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 of 30 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) te Den Haag - 23 april 2018. Verzoek NRK, namens directeur ICRC, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 29 of 30 mei 2018 - 2018Z07702

Besluit: Gesprek plannen met beide commissies op dinsdagmiddag 29 mei vanaf ca. 16.30 uur.
Noot: Deelname leden via emailprocedure inventariseren.

Uitnodiging Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Korea, namens commissie voor Buitenlandse Zaken van het Parlement van de Democratische Volksrepubliek Korea, voor bezoek aan Democratische Volksrepubliek van Korea

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) (Muri, Zwitserland) te Muri - 6 april 2018. Uitnodiging Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Korea, namens commissie voor Buitenlandse Zaken van het Parlement van de Democratische Volksrepubliek Korea, voor bezoek aan Democratische Volksrepubliek van Korea - 2018Z06554

Besluit: Betrekken bij planning werkbezoeken commissie voor 2019.

Verzoek Het Palestijnse Huis om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over schenden van mensenrechten door Israël

Zaak: Brief derden - Het Palestijnse Huis te Amsterdam - 12 april 2018. Verzoek Het Palestijnse Huis om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over schenden van mensenrechten door Israël - 2018Z07065

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek BNP, namens delegatie uit Engeland, om gesprek met van de Tweede Kamer over situatie in Bangladesh

Zaak: Brief derden - Bangladesh Nationalist Party Netherlands (BNP) - 26 maart 2018. Verzoek BNP, namens delegatie uit Engeland, om gesprek met van de Tweede Kamer over situatie in Bangladesh - 2018Z06126

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.