Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 maart 2018

Gepubliceerd: 22 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041925
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=53788c95-4486-4048-875c-c5787cd13931&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%2022%20maart.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 32735, 32623, 34881, 21501

Inhoud


Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 maart 2018. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart 2018 - 21501-02-1849

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 15 maart 2018.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 26 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 6 maart 2018. Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 26 februari 2018 - 21501-02-1837

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ 15 maart 2018.

Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten; Brussel, 23 november 2017.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 7 maart 2018. Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van Azerbeidzjan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van dienstpaspoorten; Brussel, 23 november 2017 - 34898-(R2101)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa

'Wereldwijd voor een veilig Nederland’ - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018 – 2022

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 maart 2018'Wereldwijd voor een veilig Nederland’ - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018 – 2022 - 2018Z04984

Besluit: Ambtelijke briefing organiseren.
Besluit: Rondetafelgesprek met externe deskundigen organiseren.
Besluit: Agenderen voor nog in te plannen notaoverleg.

Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de toekomstige rol van kernwapens

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over de toekomstige rol van kernwapens - 2018Z04895

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Advies AIV afwachten.

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over de situatie in Myanmar naar aanleiding van recente rapportenen berichtgeving

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over de situatie in Myanmar naar aanleiding van recente rapporten en berichtgeving - 32735-186

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg RBZ d.d. 15 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie - 2018Z04666

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg RBZ d.d. 15 maart 2018.

Nederlandse inzet in Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2018. Nederlandse inzet in Syrië - 32623-200

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg RBZ d.d. 15 maart 2018.

Stopzetten van indirecte financiering aan het Women’s Affairs Technical Committee (WATC)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 maart 2018. Stopzetten van indirecte financiering aan het Women’s Affairs Technical Committee (WATC) - 2018Z04521

Besluit: Toevoegen aan agenda van Algemeen Overleg d.d. 19 april a.s. over Midden-Oosten Vredesproces.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak

Zaak: Overig - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 maart 2018. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak - 34775-V-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op verzoek commissie inzake consulair domein (Kamerstuk 34775-V-10)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 8 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake consulair domein (Kamerstuk 34775-V-10) - 34775-V-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van drs. S.A. Blok tot minister van Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 7 maart 2018. Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van drs. S.A. Blok tot minister van Buitenlandse Zaken - 34881-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de informele Europese Raad en Sahel-top van 23 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 maart 2018. Verslag van de informele Europese Raad en Sahel-top van 23 februari 2018 - 21501-20-1307

Besluit: Betrekken bij behandeling van de binnenkort te ontvangen voortgangsrapportage MINUSMA - Mali.

Verzoek SCNC, mede namens PILPG, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over recente ontwikkelingen in Zuid-Kameroen

Zaak: Brief derden - Southern Cameroons National Council (SCNC) te - 13 maart 2018. Verzoek SCNC, mede namens PILPG, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over recente ontwikkelingen in Zuid-Kameroen - 2018Z04593

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Brieven bewindspersonen

Verzoek HON tot aanbieding petitie m.b.t. schendingen van mensenrechten in Oromia (Ethiopië)

Zaak: Brief derden - Vereniging Hawaasa Oromoo Nederland (HON) te Amsterdam - 8 maart 2018. Verzoek HON tot aanbieding petitie m.b.t. schendingen van mensenrechten in Oromia (Ethiopië) d.d. 22 maart 2018 - 2018Z04326

Besluit: Petitieaanbieding organiseren dinsdag 27 maart 2018.2

Verzoek RVO, namens delegatie van Amerikaanse congresleden, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 28 maart 2018.

Zaak: Brief derden - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te Den Haag - 9 maart 2018. Verzoek RVO, namens delegatie van Amerikaanse congresleden, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 28 maart 2018 - 2018Z04374

Besluit: Lunchgesprek op 28 maart van 11.30 tot 13.00 uur. Deelname wordt onder de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, BuHa-OS en Defensie geïnventariseerd.Volgcommissie:BuHa-Os, DEF

Jaarplan commissie Buitenlandse Zaken 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 22 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuZa 2018 - 2018Z03202

Besluit: Op basis van de bespreking wordt voor de volgende procedurevergadering een meer definitief jaarplan opgesteld.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de Jaarplanning Buitenlandse Zaken - 34775-V-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.