Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2018

Gepubliceerd: 8 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2017A041916
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2882cc99-80b1-4824-b670-c55c7b11f8b1&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%208%20mrt.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22718, 21501, 30952, 28498, 32623, 33997, 33997

Inhoud


Verzoek spoedige toezending van door minister toegezegde brief over onderbouwing door Turkije van beroep op zelfverdediging bij aanval op Afrin

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 8 maart 2018. Verzoek spoedige toezending van door minister toegezegde brief over onderbouwing door Turkije van beroep op zelfverdediging bij aanval op Afrin - 2018Z04105

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de door de minister toegezegde brief over onderbouwing door Turkije van beroep op zelfverdediging bij aanval op Afrin vóór het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 maart 2018 aan de Kamer toe te zenden.5

Verslag van de wintervergadering 2018 van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J.P. Verstraten - 1 maart 2018. Verslag van de wintervergadering 2018 - 22718-40

Besluit: Betrekken bij gesprek met de Secretaris-Generaal van de OVSE op 14 maart 2018 (13.00-14.00 uur).

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Tunesië

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 28 februari 2018. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Tunesië - 2018Z03562

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Libanon

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag - 28 februari 2018. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Libanon - 2018Z03567

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.4

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 15 en 16 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 22 februari 2018. Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 15 en 16 februari 2018 - 21501-02-1834

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 22 februari 2018.

Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 29 juni 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 maart 2018. Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 29 juni 2017 - 30952-302

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inwerkingtreding strafbaarstelling misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 februari 2018. Inwerkingtreding strafbaarstelling misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven - 28498-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Technische briefing MH17

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart 2018. Technische briefing MH17 - 2018Z03738

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake visumregels Saoedi-Arabië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 27 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake visumregels Saoedi-Arabië - 2018Z03499

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.3

Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van het rapport van het Panel of Experts van het VN-sanctiecomité voor Jemen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 21 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van het rapport van het Panel of Experts van het VN-sanctiecomité voor Jemen - 32623-198

Besluit: Agenderen voor Algemeen Overleg over Jemen op 12 april van 10.00 tot 12.30 uur.

Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een speciaal MH17-archief (Kamerstuk 33997-73) en informatie over de eindfase van het project «Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17»

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2018. Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een speciaal MH17-archief en informatie over de eindfase van het project «Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17» - 33997-112

Besluit: Toevoegen aan agenda van algemeen overleg over MH17 dossier op 15 maart 2018.
Noot: Zie de noot bij agendapunt 9.

Stand van zaken dossier MH17

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2018. Stand van zaken dossier MH17 - 33997-113

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg MH-17 dossier 15 maart 2018.
Noot: Na ontvangst van de brief over staatsaansprakelijkheid, die het kabinet op korte termijn aan de Kamer stuurt, zal via een emailprocedure worden besloten of dit AO doorgang vindt.

Beantwoording vragen commissie over de ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 14 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije - 34775-V-55

Besluit: Toevoegen aan agenda van Algemeen Overleg. d.d. 15 maart 2018 over de EU Raad Buitenlandse Zaken.Brieven bewindspersonen

Verzoek Oxfam en Pax voor ontvangst van missie van economische experts uit Gaza op dinsdag 17 april 2018.

Zaak: Brief derden - United Civilians for Peace (UCP) te Den Haag - 5 maart 2018. Verzoek UCP, namens delegatie private sector en OCHA, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over economische crisis in Gaza d.d. 17 april 2018 - 2018Z03972

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Van Helvert op dinsdag 17 april eind van de middag.

Verzoek ULMWP om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 5 april 2018.

Zaak: Brief derden - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) te Den Haag - 26 februari 2018. Verzoek ULMWP om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 5 april 2018 - 2018Z03613

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure door het lid Van Ojik.

Verzoek Polisario Front voor gesprek van commissie Buitenlandse Zaken met Mhamed Khaddad, leider van het Polisario Front

Zaak: Brief derden - Polisario Front Nederland

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure door het lid Karabulut op een datum in april.

Reactie op verzoek commissie inzake de Jaarplanning Buitenlandse Zaken

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 22 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan BuZa 2018 - 2018Z03202

Besluit: Op basis van het besprokene zal de staf een concreet voorstel opstellen ter bespreking in de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de Jaarplanning Buitenlandse Zaken - 34775-V-46

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.